na JESENICAH od leta 1930

Proizvodnja tehničnih plinov ima na Jesenicah dolgoletno tradicijo. Njeni začetki segajo v leto 1930, ko je pričela obratovati prva kisikarna. Namenjena je bila predvsem za potrebe proizvodnje jekla.

Po drugi svetovni vojni je potreba po tehničnih plinih hitro naraščala. Z lastnim znanjem je bila razvita naprava za pridobivanje kisika, ki je bila poimenovana Gorenjka. Izdelanih je bilo 24 teh naprav, ki so obratovale od Skopja do Jesenic.

Leta 1964 je pričela obratovati nova kisikarna in z večjo zmogljivostjo tudi polnilnica tehničnih plinov v jeklenke.

Leta 1971 sta bili bolnišnica na Jesenicah in kisikarna povezani s cevovodom za kisik.

Leta 1993 vstop SOL-a v lastništvo TPJ in SPG.

Leta 2005 je pričela s proizvodnjo povsem prenovljena in posodobljena kisikarna. Utekočinjene tehnične pline distribuiramo do kupcev z lastnimi avtocisternami.