Od leta 2008 imamo na področju kakovosti vpeljan in vzdrževan enotni sistem vodenja poslovanja po standardih ISO 9001 in OHSAS 18001.

Podjetje SPG ima dovoljenje za izdelavo zdravil in prometa na debelo z zdravili, ki ga ju je izdala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke v letu 2010.

Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih. Visoko kakovost izdelkov dopolnjujemo z varnostjo izdelkov za zaščito potrošnikov. Z dobavitelji gradimo partnerski odnos.

ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 BS OHSAS 18001:2007