Ljudje so gonilna sila podjetja, zato si v podjetju prizadevamo za njihov osebni razvoj in da bi se v podjetju dobro počutili. Trudimo se prisluhniti njihovim željam in idejam. Zaposleni nam to vračajo na najboljši način.

Zaposleni so redno prisotni na različnih izobraževanjih, ki so povezana z delovnim mestom in zakonskim zahtevam, ki so v tej dejavnosti zelo hitro spreminjajo. Njihovo znanje, energija in  pripadnost so garancija za uspešno poslovanje podjetja. Podjetji imata v letu 2012 skupaj 45 zaposlenih. Izobrazbena struktura zaposlenih se konstantno izboljšuje.

Med letom organiziramo tudi več družabnih srečanj za zaposlene in upokojence, kjer se ob igrah dobro spoznajo in poveselijo.