Odgovoren odnos do okolja je v času hitrega gospodarskega razvoja osrednjega pomena. Pri rabi naravnih virov, uvajanju čistejših tehnologij in zmanjševanju vplivov na okolje upoštevamo najvišje evropske standarde. Od leta 2007 poslujemo skladno s pridobljenim certifikatom ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, ki nam omogoča, da pravočasno prepoznamo novosti ter jih vključimo v okoljske programe in cilje.

Naša poslovna učinkovitost tudi rezultat našega odnosa do okolja, zato to področje postavljamo v središče kratkoročnih in dolgoročnih strateških usmeritev.