Za postavitev stabilne tlačne posode – skladiščnega rezervoarja za utekočinjeni plin iz zraka – je potrebno v pridobiti gradbeno dovoljenje, torej slediti upravnem postopku: izdelati idejno zasnovo, pridobiti projektne pogoje, izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) torej načrte gradbenih del, električnih in strojnih inštalacij ter zasnove požarne varnosti ter pridobiti potrditev teh projektov. S tem projektom potem investitor na upravni enoti poda zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

TPJ lahko z lastnimi projektanti in z zunanjimi sodelavci nudi storitev »na ključ«.