TPJ ima kot hčerinska družba skupine SOL dostop do vseh najnovejših spoznanj na področju rabe tehničnih plinov, saj skupina SOL spremlja razvoj na področju tehničnih plinov tudi s pomočjo znanstvenih raziskav in sodelovanja z raznimi raziskovalnimi centri in univerzami v Italiji. S tem sledi stalnim zahtevam svojih kupcev po kompletnosti storitev v smislu kakovosti, varnosti, hitre odzivnosti, dobavi plinov in opreme. Poudarek je na:

  • rednem in izrednem vzdrževanju sistemov za distribucijo plina,
  • strokovnemu vodenju centrov za proizvodnjo, skladiščenje in distribucijo,
  • proceduram za sprejem, potrditev, preverjanje in skladiščenje plina,
  • usposabljanju osebja in strokovnemu svetovanju,
  • specifičnim rešitvam, kot n.pr. LiN-Card storitev za upravljanje in obračunavanje porabe tekočega dušika preko distribucijskega centra, do katerega imajo dostop mnogi uporabniki
  • in mnogim drugim rešitvam »po meri kupca«.