Pline v jeklenkah dobavljamo kupcem iz naših distribucijskih centrov v roku 24 ur od prejetega naročila (E-sporočilo, fax, telefon). Razvoz vršimo z lastnimi prevoznimi sredstvi, možen pa je tudi lasten prevzem na prodajnih mestih.

Utekočinjene pline razvažamo z lastnimi cisternami. Posebno naročilo kupca ni potrebno, saj preko telemetrije v našem logističnem centru na Jesenicah spremljamo stanje količin v skladiščnih rezervoarjih pri kupcih in skrbimo, da je v njih zmeraj zadostna količina plina.