Razvoj in gospodarski napredek sodobne industrijske družbe mora zagotoviti zmanjšanje in nadzor nad posledičnim vplivom na okolje: celotna skupnost išče proizvodne tehnologije z majhnim vplivom na okolje in si prizadeva za izboljšanje učinkovitosti sistemov za obdelavo vseh vrst odpadnih voda, preden se ponovno vrnejo v okolje. TPJ sledi tem zahtevam s ponudbo tehnologij, ki so vedno bolj inovativne pri obdelavi in odpravi industrijskih in gospodinjskih odpadkov – trdnih, tekočih ali plinastih – z uporabo tehničnih plinov.

Področja, kjer imamo bogate reference so naslednja:

  • priprava pitne vode (dezinfekcija z ozonom, . . ),
  • obdelava industrijskih in komunalnih odpadnih voda (prisilna oksidacija),
  • toplotna razgradnja (sežigalnice, piroliza, naknadni sežig odpadnih plinov),
  • recikliranje topil,
  • obdelava organskih odpadkov (priprava komposta).