V utekočinjenem stanju dobavljamo:

•    utekočinjeni kisik 99,71 % (LOX),
•    utekočinjeni dušik 99,999 % (LIN),
•    utekočinjeni argon 99,999 % (LAR),
•    sintetični zrak (kriogena mešanica dušika in kisika).

Utekočinjene pline prevažamo do kupcev z avto cisternami v skladu s predpisi ADR za prevoz nevarnih tekočin.

Pri kupcu jih pretočimo v skladiščne cisterne različnih prostornin (od 3 pa do 50 m3) in različnih obratovalnih tlakov (do 37 bar). Za uplinjevanje (iz tekočega v plinasto stanje) utekočinjenih plinov uporabljamo zračne ali vodne uplinjevalnike.

Vsa tehnološka oprema skladišča ostaja v naši lasti, torej smo mi odgovorni za redno pregledovanje in preskušanje.

Tabela za preračunavanje utekočinjenih plinov (PDF, 40KB)