Naša ponudba obsega: – pline v jeklenkah za industrijsko in prehransko rabo, – pline v jeklenkah za medicinsko rabo, – utekočinjene pline za industrijsko rabo, – utekočinjene pline za medicinsko rabo, – rešitve kupcem po meri.

Dobavljivi plini so:

Acetilen (C2H2)

Argon (Ar)

Dušik (N2)

Dušikov oksidul (N2O)

Kisik (O2)

Ogljikov dioksid (CO2)

Utekočinjen naftni plin (UNP)

Vodik (H2)

Zrak