Najnovejše tehnologije na področju elektronskih komponent in v proizvodnji optičnih vlaken, najbolj zapletenih kemijskih sintez, najtežjih analiz, najbolj naprednih medicinskih raziskav ter mnogih drugih sodobnih aplikacij so mogoče zahvaljujoč uporabi ekstra čistih plinov in njihovih mešanic. TPJ dobavlja široko paleto čistih in ekstra čistih proizvodov, ki segajo od plinov za laboratorijske in procesne instrumente do plinov, ki se uporabljajo za raziskave, spremljanje stanja okolja in elektronike. Ob dobavi teh plinov pa TPJ skrbi tudi za vso posebno opremo za rabo teh plinov, za dobavo posameznih komponent (odjemna mesta, ventili, filtri, regulatorji tlaka itd), do načrtovanja in gradnje celotnega sistema distribucije in nudi pomoč strankam pri reševanju vseh težav povezanih z uporabo izdelkov.

Nekateri od dobavljivih plinov so:

  • amoniak,
  • helij,
  • ksilan,
  • fosfin
  • žveplov heksaflurid,
  • plini za kalibracijo instrumentov,
  • plinske mešanice,
  • plini v hladilni tehniki,
  • medicinski plini