V polnilnici TPJ polnimo in prodajamo predvsem naslednje mešanice plinov:

•    Mešanica vodika in dušika,
•    Mešanica argona in vodika
•    Mešanica argona in kisika
•    Mešanica argona in dušika
•    Mešanica argona in CO2
•    Večkomponentne mešanice Ar + (H2, N2, O2, CO2).

Različne pline v različnih razmerjih mešamo po željah kupcev.

Uporaba mešanic plinov je raznovrstna: v industriji, tehniki varjenje in rezanja, v medicini, biologiji, prehrambeni industriji itd. Plinske mešanice se dobivajo v jeklenkah pod tlakom 150 ali 200 bar.

Ker so mešanice zmes različnih plinov, ki so zastopani v različnih koncentracijah, je pri delu z njimi treba upoštevati, v kakšnih koncentracijah je posamezna komponenta lahko nevarna in kako lahko reagira z drugimi komponentami. Za vsako komponento, zastopano v mešanici plinov, veljajo enaki varnostni ukrepi, kot so opisani v navodilih za varno delo za posamezen plin.