Z naprednimi tehnološkimi rešitvami oskrbuje TPJ v tem sektorju podjetja tako v baznih kot tudi predelovalnih panogah. Pravilna uporaba tehničnih plinov in uvajanje inovativnih tehnologij omogočajo podjetjem varčevanje z energijo, povečanje avtomatizacije, imajo večje jamstvo za doseganje optimalnih delovnih pogojev, zmanjšanje stroškov in vpliva na okolje, povečanje kakovosti in varnosti. TPJ je svojim uporabnikom ob dobavi vseh potrebnih tehničnih plinov sposoben ponuditi tudi vso s tem povezano tehnološko in krmilno – regulacijsko opremo.