Raba tehničnih plinov v jeklarstvu je zelo široka. Na tem področju ima TPJ prvovrstne reference, saj s plini oskrbuje tako ACRONI kot METAL. Najbolj razširjene aplikacije so:

  • rafinacijske in elektro obločne peči s kisikovimi gorilniki,
  • naknadno zgorevanje pri elektro obločnih pečeh,
  • ogrevanje talilnih loncev (ponovc) in konverterjev s kisikovimi gorilniki,
  • raba dušika in argona za homogenizacijo taline,
  • vodik in dušik za zaščitno atmosfero v postopkih toplotnih obdelav