V branži obdelave kovin se TPJ vključuje v postopke:

PRETALJEVANJA KOVIN
Za t.i. »kisikovo zgorevanje« v industriji obdelave kovin lahko TPJ ponudi tako tehnološke rešitve kot tudi opremo. S kisikovim zgorevanjem (zamenjava zraka za zgorevanje s kisikom) zajamemo tri temeljne zahteve vsakega porabnika: ENERGIJA, KAKOVOST in OKOLJE.

  • ENERGIJA: pri pretaljevanju jekel ali barvnih kovin (aluminij, svinec, baker, . . ) dosežemo bistveno znižanje porabe goriv.
  • KAKOVOST: proces je nadzorovan in zelo prilagodljiv trenutnemu stanju v pečeh, s čemer se vpliva na kvaliteto končnega proizvoda.
  • OKOLJE: z zmanjšanjem količine dimnih plinov so tudi emisije znižane.

TOPLOTNE OBDELAVE JEKEL
Kontrolirana zaščitna atmosfera na podlagi mešanic tehničnih plinov je v primerjavi z atmosferami iz raznih generatorjev (endo, …) natančnejša in prilagodlivejša. Mešanice so predvsem stabilno konstantne, s čimer se izognemo spremenljivi kvaliteti proizvodov, manjšem negativnem vplivu na okolje in boljši ekonomski prilagodljivosti.

KOVANJE in STISKANJE

  • medenina
  • aluminij
  • cink
  • lito železo

Kriogeni učinek dušika je v kovinski industriji široko uporabna lastnost. S potapljanjem v tekoči dušik dosežemo hitro ohlajanje na površini. S hlajenjem na strojih za stiskanje dosežemo večje hitrosti stiskanja in boljšo površino na končnem izdelku.