V teh obratih imamo opravka z vnetljivimi in gorljivimi snovmi. Osredotočeni smo na inertizacijo, izplakovanje (prepihovanje) s plinastim dušikom in zagotavljanjem zaščitnih atmosfer v skladiščnih rezervoarjih.