Pri proizvodnji elektronskih komponent je dušik za zagotavljanje zaščitne atmosfere nepogrešljiv medij. Kjer so zahtevani posebni pogoji, lahko dobavimo tudi pline, kot so ksilan, fosfi – žveplov heksaflorid ipd, ali razne plinske mešanice za laboratorijske analize.