Najbolj razširjene tehnike in aplikacije so:

  • varjenje s kombinacijo kisik – acetilen,
  • varjenje pod zaščitnimi plini (MIG, MAG, TIG),
  • kisikovo rezanje,
  • plazma rezanje,
  • lasersko rezanje.