Za proizvodnjo utekočinjenih plinov iz zraka uporabljamo zrak iz okolice, hladilno vodo za hlajenje kompresorjev in zeleno električno energijo. Zrak očistimo z molekularnimi siti in ga stisnemo s kompresorjem do višjega tlaka od okolice, pri čemer se tudi ogreje. Toploto najprej odvedemo s hladilno vodo, nato pa z ekspanzijo zrak ohladimo do temperature utekočinjanja. Utekočinjeni zrak dovajamo v rektifikacijsko kolono (večstopenjska destilacija), kjer se razdeli na kisik, dušik in argon. Imamo kisikarno z najnovejšo tehnologijo v kateri ne uporabljamo nobenih kemikalij za pripravo zraka in hladilne vode.

Za proizvodnjo imamo že pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001:2008. V postopku pridobivanja pa so še ISO 14001:2009, BS OHSAS 18001:2007 in EMAS (okoljski certifikat).

Več o frakcionirani destilaciji.

 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 BS OHSAS 18001:2007