Gospodarsko interesno združenje za tehnične pline (GIZ TP) smo ustanovili slovenski proizvajalci in distributerji tehničnih plinov. Združenje se zavzema za varno proizvodnjo, distribucijo in uporabo tehničnih plinov v Sloveniji.

www.giztp.si