Poslanstvo

Industriji in obrtnikom, s tehnološko dovršeno lastno proizvodnjo, zagotavljamo oskrbo s plini in plinskimi mešanicami na hiter, zanesljiv in varen način.

Vizija

Želimo postati eno izmed najboljših podjetji v panogi v Sloveniji in se okrepiti kot distribucijski center Skupine SOL za celotno regijo. S kvalitetnim proizvodom in storitvijo, usmerjenostjo h kupcu in odzivnostjo želimo obdržati zaupanje obstoječih strank in poslovnih partnerjev, z novimi znanji in tehnologijami pa pritegniti nove uporabnike.

Vrednote

Znanje: stalen razvoj in inovativnost, vlaganje v zaposlene.
Zaupanje: partnerski odnos do kupcev in distributerjev.
Hitrost, odzivnost: dostava po vsej Sloveniji, področna skladišča.
Varnost, okolje: odgovorno vedenje do zaposlenih in okolja.